Skip to main content

Billetter til Skien Kirke

Kirkegata 1, 3717 SKIEN, Norge

Få veibeskrivelse(Opens in new tab)

5 Kommende arrangementer

Informasjon om spillestedet

Informasjon

Skien kirke er et nygotisk kirkebygg fra 1894. Kirken er hovedkirke i Skien prosti og har 1200 sitteplasser. Kirken er 47 meter lang med en tårnhøyde på 68 meter, den innvendige høyden er 17 meter. Kirken er tegnet av arkitekt Hagbarth Martin Schytte-Berg. Inspirasjon ble hentet hos de tyske arkitektene Johannes Vollmer og Johannes Otzens. Kirken ble innviet 31. august 1894 av Kristiansands biskop Johan Christian Heuch.
Orglet i Skien kirke er et av landets største med over 5000 piper. Det opprinnelige orgelet ble bygget i 1894 av Olsen & Jørgensens orgelfabrik i Oslo, men ble skiftet ut i 1954 med et nytt fra J. H. Jørgensens orgelfabrikk, som senere har blitt utbygd og modernisert.
Skien kirke har en kombinasjon av nygotiske spissbuer og romanskinspirerte rundbuer. I korbuen ser man spissbuen, tverrskipet har også spissbuer øverst, mens galleriene og de langsgående sideskipene har rundbuer. Den kunstneriske utsmykningen i Skien kirke er først og fremst preget av glassmaleriene i kor, tverrskip, hovedskip og dåpssakristi, og av ornamentikken på vegger og i tak.

Kirkegata 1
3717 Skien