Protestfestivalen

informasjon

Protestfestivalen er en festival mot avmakt og likegyldighet for engasjement og handling. En protest mot ensrettingen i samfunnet, den ensporede markedstenkingen og et slapt toleransebegrep. Programmet består av dagsaktuelle debatter, kunst og konserter. En rekke av landets fremste menings- leverandører og kunstnere delta. Festivalens arenaer er hoteller, kirke og utested i Kristiansad. Se www.protest.no

Information

Christiansand Protest Festival is a protest against powerlessness and indifference, in support of commitment and action. A protest against standardisation and one-track market thinking and a feeble notion of tolerance. A programme in the spirit of Axel Jensen, Jens Bjørneboe and Henrik Wergeland. Program in English Wednesday - Thursday - Friday - Saturday - Sunday.

Vi har for tiden 1 arrangementer i Protestfestivalen 1 Arrangement