Johanneskirken

Nygårdshøyden 5007 BERGEN Norge

Informasjon

Telefon: 55 30 64 70 (Bjørgvin bispedømmekontor) Fax: 55 30 64 85 Epost: bjoergvin.bdr@kirken.no

Informasjon

Telefon: 55 30 64 70 (Bjørgvin bispedømmekontor) Fax: 55 30 64 85 Epost: bjoergvin.bdr@kirken.no

Vi har for tiden 1 arrangementer i Johanneskirken 1 Arrangement