Bergenhus Festning

Informasjon

Bergenhus festning ligger vakkert og strategisk plassert i innseilingen til Vågen i Bergen. Dette er en av de eldste, og best bevarte festningene i Norge. Området som i dag utgjør kjerneområdet for Bergenhus festning gikk i middelalderen under benevnelsen Holmen. Området mellom Holmen og middelalderborgen Sverresborg, anlagt i 1180-årene, var et sumpet myrområde, som gikk under navnet Veisan (i dag Koengen).

5020 Bergen

Vi har for tiden 1 arrangementer i Bergenhus Festning 1 Arrangement