Abildsø Gård

Enebakkveien 210 Norge

Informasjon

Abildsø Gård har en praktfull beliggenhet vest for Østensjøvannet, i Østensjø bydel. Gården er på ca. 150 mål som består av rundt 120 mål jord og 30 mål landskap og hageanlegg. Gården består av hovedhus, drengestue, sidebygning og låve/stallbygning. I tillegg er det i dag 5 hester og et stort antall høns på gården. Gården er med sine bygninger, landskap og jordbruk viktig i et kulturhistorisk perspektiv både lokalt og nasjonalt. Kontakt oss: Abildsø Gård Enebakkv. 210 0680 Oslo Tlf: +47 23 16 88 80

informasjon

Abildsø Gård, Oslo

Vi har for tiden 1 arrangementer i Abildsø Gård 1 Arrangement