Verdikupong

Tour Name


Denne verdikupongen er utstedt i på grunnlag av billetter kjøpt via Ticketmaster for arrangementer som har blitt avlyst, flyttet eller utsatt som et resultat av det globale utbruddet av COVID-19 (koronaviruspandemien) og er underlagt følgende betingelser og vilkår:


1. Når du har tatt valget om å få utstedt en verdikupong som en erstatning for dine berørte billetter, vil vi først og fremst takke deg for støtten! Ved å benytte deg av tilbudet å frasi deg retten til refusjon, og forplikte deg til å bruke verdien av dine berørte billetter på et annet arrangement, bidrar du til å støtte og hjelpe vår bransje i en vanskelig tid.


2. Alle kjøp som gjøres ved å bruke verdikupong vil være underlagt våre ordinære kjøpsbetingelser og andre relevante vilkår, herunder arrangørens egne betingelser og vilkår.


3. Det kan ta flere uker før din verdikupong blir utstedt ettersom vi jobber døgnet rundt for å få verdikupong-ordningen i gang. Vi vil gi deg beskjed så snart din forespørsel er behandlet og din verdikupong er klar for utstedelse.


4. Din verdikupong kan innløses opp til den verdien som er gitt i verdikupongbekreftelsen og som du også finner på din Ticketmaster-konto. Vær oppmerksom på at beløpet på din verdikupong vil ha en annen verdi enn den totale summen du betalte ved ditt opprinnelige kjøp. Dette er fordi din originale transaksjon inkluderte serviceavgifter og / eller ordrebehandlingsgebyr.


5. Du kan kun bruke din verdikupong til å kjøpe billetter hos arrangøren du opprinnelig kjøpte billetter fra og som selges via Ticketmaster.no. Du vil motta informasjon fra arrangør som vil opplyse deg om hvilke arrangementer som omfattes av ordningen.


6. Verdikupongen din er gyldig til 31.12.2021. Ubrukte beløp kan ikke brukes etter at verdikupongen har utløpt.


7. Utstedte kuponger er endelige. Kupongen din har ingen kontant innløsningsverdi og kan ikke byttes mot kontanter.


8. Din verdikupong kan brukes som delbetaling for et kjøp, men du må bruke hele verdien av verdikupongen før en annen betalingsmetode vil bli akseptert.


9. Når du har tatt valget og samtykket til å få en verdikupong som erstatning for dine berørte billetter, har du frasagt deg retten til å refundere, videreselge, overføre eller bruke de berørte billettene.