TEXT

Hva er Platinum-billetter?

Platinum-billetter gir fans noen av de mest etterspurte billettene til et arrangement. Prisen på Platinum-billettene er dynamiske – det vil se at de er tilpasset tilbud og etterspørsel, så den avspeiler den reelle markedsverdien. Prisen kan derfor variere (gå opp og ned) fra time til time og dag til dag.

Målet vårt er å sikre fans en lett og sikker adgang til de mest etterspurte plassene i det offisielle billettsalget til en pris som er fastsatt av arrangør og artist.

Platinum-billetter er en sikker og pålitelig måte å kjøpe de mest etterspurte billettene på. Den ekstra billettinntekten går til arrangøren/artisten i stedet for til svartebørsmarkedet. Platinum gir kundene mulighet til at kjøpe billetter hos en offisiell billettformidler, selv om vanlige billetter til arrangementet kan være utsolgt. Kundene får slik bedre- og flere valgmuligheter når de skal kjøpe billetter

Hva er forskjellen på Platinum-plasser og plassene som er like ved siden av?

Arrangøren reserverer et begrenset antall av de mest etterspurte plassene til Platinum. Men det er ikke nødvendigvis noen forskjell. Tanken er å sikre et antall gode plasser slik at de er tilgjengelige lengre enn kun forsalgsperioden. Dette sikrer at kunden får bedre og flere valgmuligheter også etter at de vanlige billettene er utsolgt.

Kan jeg selv bestemme hvor jeg vil sitte?

Arrangøren har reservert et antall gode plasser til Platinum. Det kan være snakk om plasser på samme eller forskjellige rader eller seksjoner. Du kan finne ytterligere informasjon om Platinum-plasser i beskrivelsen av det konkrete arrangementet på Ticketmaster.no

Kan jeg kun kjøpe Platinum-billetter på Ticketmaster.no?

Ja! Platinum-billettene er utelukkende til salg på Ticketmaster.no.

Er det noen andre fordeler ved at kjøpe Platinum-billetter?

Sjekk beskrivelsen på ticketmaster.no om hvilke ytterligere fordeler det eventuelt kan være ved dine Platinum-plasser. Men i utgangspunktet gir Platinum deg de beste plassene solgt til markedspris.

Hvorfor kan jeg ikke kjøpe Platinum-billetter til alle konserter?

Platinum-billetter er kun tilgjengelige på spesielt utvalgte arrangementer.

Hvordan får jeg levert mine Platinum-billetter?

Du får billettene levert i posten.

Har du flere spørsmål? Ring oss på tlf. 22 82 81 97.