Give the Gift of Live Entertainment

VILKÅR

Disse vilkårene representerer avtalen med ditt Ticketmaster gavekort. Med mindre annet er spesifisert gjelder alle vilkår for fysiske gavekort også for e-gavekort. Les disse vilkårene før du anvender gavekortet. Om du har spørsmål, kontakt gjerne vår kundeservice.

 • 1.1 Ditt kort er utstedt av Ticketmaster Norge, et foretak registrert i Norge (924348526).
 • 1.2 Kortet inneholder verdien som ble betalt ved kjøp av gavekortet. Dette er ikke et kredittkort eller betalingskort og vil ikke tilfalle noen rente.
 • 1.3 Ditt kort er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.
 • 1.4 Det kan hverken tilbakebetales eller refunderes, med unntak av dine juridiske rettigheter. For eksempel hvis gavekortet er defekt, eller i samsvar med punkt 6. Du kan ikke annullere ditt gavekort. Tilbakebetalinger kan kun gjøres til kjøperen av kortet.
 • 1.5 Ditt kort har ingen kontantinnløsningsverdi og kan ikke byttes i kontant. Det kan heller ikke gjøres noe kontant på forhånd på noen del av verdien som er belastet på kortet ditt på kjøpstidspunktet.
 • 1.6 Du kan ikke endre kortet ditt mot en annen verdi eller type gavekort, og heller ikke ta med ubrukte verdier av to eller flere kort på et nytt gavekort til Ticketmaster.
 • 1.7 Når du har brukt den verdien som er lastet på kortet ditt kan ikke kortet lades opp.
 • 1.8 Et defekt eller skadet kort skrives ikke ut med mindre kortet har vist seg å være defekt eller skadet som et resultat av produksjonsprosessen eller på annen måte på grunn av feilen begått av Ticketmaster eller dets agenter eller leverandører.
 • 2.1 Ved å kjøpe, bruke eller forsøke å bruke et kort: (a) godta og godta at du er bundet av disse vilkårene; og (b) Bekreft at du har lest og forstått hvordan Ticketmaster håndterer personlige data.
 • 2.2 Hvis du tillater at noen andre bruker kortet ditt, må du fortelle denne personen at han / hun vil være bundet av disse vilkårene.
 • 3.1 Du kan kjøpe et gavekort fra Ticketmaster på nett på Ticketmaster.no/gavekort eller på ett av våre utsalgssteder.
 • 3.2 Når du kjøper e-gavekort, vil den bli aktivert og klar til bruk dagen etter kjøpet.
 • 4.1 Kortet kan kun brukes til å kjøpe billetter til arrangementer eller andre arrangementrelaterte produkter eller tjenester gjennom Ticketmaster i Norge ("Ticketmaster Products").
 • 4.2 Du kan ikke bruke kortet ditt til å kjøpe billetter til arrangementer som foregår utenfor Norge.
 • 4.3 Du kan ikke bruke kortet ditt til å kjøpe billetter til arrangementer som kun annonseres på Ticketmaster.no, men ikke selges av Ticketmaster. (Du vil da bli videresendt til en annen leverandør).
 • 4.4 Ingen utveksling vil bli gitt for kjøp gjort med gavekortet, men gjenstående verdi belastet på kortet på kjøpstidspunktet forblir for fremtidig bruk, i samsvar med disse vilkårene.
 • 5.1 Ditt gavekort kan innløses delvis eller helt via Ticketmaster på våre nettsider.
 • 5.2 Du kan ikke løse inn ditt kort på et annet nettsted enn Ticketmaster.no, selv om det er nettsider knyttet til eller referert på Ticketmaster.no (for eksempel: Ticketmaster.com, Ticketmaster.fi, Ticketmaster.se eller andre billettleverandører).
 • 5.3 Kortet ditt kan bare brukes til å foreta kjøp opp til verdien som er lastet på kortet på kjøpstidspunktet. En betaling for Ticketmaster-produkter kan imidlertid bli gjort ved å bruke kortet delvis og delvis ved hjelp av andre aksepterte betalingsmåter (for eksempel kreditt- eller debetkort). For online kjøp på Ticketmaster.no må hele beløpet av ubrukte midler som er igjen på kortet, brukes før andre betalingsinstrumenter blir akseptert for gjenværende verdi av transaksjonen. Ved telefonkjøp må ikke den totale verdien av ubrukte midler brukes før andre betalingsmåter aksepteres.
 • 5.4 Når du bruker kortet ditt til online-transaksjoner, trenger du det tresifrede sikkerhetsnummeret som vises på baksiden av kortet (og riper) for å fullføre transaksjonen. Ved kjøp av e-gavekort er det tresifrede sikkerhetsnummeret spesifisert i e-posten som inneholder ditt e-gavekort.
 • 5.5 Du kan også innløse ditt kort hos utvalgte forhandlere som har tilgang til Ticketmaster-billettsystemet. Disse kan godta betaling med kredittkort og debetkort som Ticketmaster har en deltakende handelshendelse med ("Deltakende salgssted"). En liste over deltakende salgssteder i Norge kan sees online på: Ticketmaster.no. E-gavekort kan ikke innløses på deltakende salgssteder.
 • 5.6 Ticketmaster representerer ikke eller garanterer at kortet ditt aksepteres av deltagende steder ved alle anledninger.
 • 5.7 Du erkjenner at Ticketmaster kan redusere verdien av kortet ditt med verdien av alle kjøp av Ticketmaster-produkter som er godkjent av deg. Transaksjoner er godkjent av deg: (a) når du oppgir detaljer for gavekortet som forespurt av en kundeservicerepresentant fra Ticketmaster eller Ticketmaster-nettsiden; og (b) på et e-gavekort, når du oppgir ditt tresifrede sikkerhetsnummer, eller lar en operatør eller annen person gjøre det.
 • 5.8 Når du godtar en transaksjon: (a) du bekrefter at du aksepterer betaling av kjøpesummen for Ticketmaster-produktene som er oppnådd; og (b) du aksepterer betaling av kjøpesummen med en reduksjon av verdien som er belastet kortet ditt på kjøpstidspunktet.
 • 5.9 Du anerkjenner at kortet ditt ikke kan brukes til å kjøpe varer eller tjenester som Ticketmaster ikke har lov til å levere til deg (for eksempel hvis du er under 18 år, kan du ikke få lov til å besøke bestemte arrangementer eller skaffe visse Ticketmaster-produkter).
 • 6.1 Du kan sjekke hvor mye ubrukte midler du har igjen på kortet ditt, ved å gå til sjekk saldo.
 • 6.2 Du har rett til å bruke kortet ditt til å kjøpe Ticketmaster-produkter i en periode på tolv måneder fra kjøpsdato.
 • 6.2 Når tolv måneder har gått siden kortkjøpsdato, vil du ikke kunne bruke kortet ditt igjen (selv om hele eller deler av verdien som ble belastet ved kjøpstidspunktet, forblir på kortet), og du vil ikke kunne kreve tilbakebetaling av ubrukt verdi som gjenstår på kort.
 • 6.3 Vid Kortets förfallodatum förloras oanvänt värde som kvarstår på Kortet.
 • 7.1 Du bør behandle gavekortet som om det var penger. Hvis du mister gavekortet, vil det ikke bli erstattet, og du vil miste ubrukte midler på samme måte som om du mistet lommeboken din.
 • 7.2 Kortnummeret ditt og det tresifrede sikkerhetsnummeret må alltid holdes hemmelig og skal ikke bli offentliggjort til noen andre enn medarbeidere på deltakende salgssteder.
 • 8.1 Ticketmaster kan kansellere denne avtalen, kansellere kortet ditt eller avslå en transaksjon hvis vi mistenker at kortet er brukt urettferdig, på uautorisert eller ulovlig måte, eller hvis det er grunn til å tro at du bryter denne avtalen.
 • 8.2 Hvis vi trenger å undersøke en transaksjon på kortet, må du samarbeide med oss, politiet og andre kompetente organer som krever samarbeid.
 • 8.3 Ticketmaster kan kansellere et kort og / eller avbryte denne avtalen og refundere ubrukte midler til deg når som helst hvis vi melder deg 30 dager i forveien. Kortet forblir vår eiendom.
 • 9.1 Hvis du kjøpte kortet ditt på nettet og inngår en forbrukeravtale, gjelder følgende forbrukerrettigheter.
 • 9.2 Du kan kansellere kjøp av kortet ditt og motta full refusjon av prisen betalt over en periode på 14 dager som begynner dagen etter at du mottok en bestillingsbekreftelse fra Ticketmaster angående kjøp av ditt kort eller levering av ditt kort dersom kortet ditt leveres senere enn ordrebekreftelse. Du er ansvarlig for fraktkostnader og kostnaden for å returnere kortet til Ticketmaster via post, hvis vi ber om dette.
 • 9.3 For å avbryte kjøpet av kortet ditt, kontakt kundeservice. Du må skrive inn bestillingsnummeret du mottok på kjøpstidspunktet, som du finner i e-posten med bestillingsbekreftelsen.
 • 10.1 Personlige data som du kan indikere i forbindelse med ditt Kort, blir behandlet i samsvar med Ticketmaster Personvernreglene, som du finner på http://www.ticketmaster.no/help Det er viktig at du leser nøye og forstår Ticketmasters personvernregler.
 • 11.1 Du er ansvarlig for bruken og sikkerheten til kortet ditt, og du er ansvarlig for alle transaksjoner som kortet ditt brukes til (unntatt når det gjelder svindel eller forsømmelse av Ticketmaster eller en ansatt hos Ticketmaster). Hvis kortet ditt er tapt eller stjålet, eller hvis du mistenker at det har blitt brukt til en transaksjon som du ikke har godkjent, rapporter dette umiddelbart ved å ringe vår kundeservice.
 • 11.2 Ticketmaster tar ikke ansvar for kort som er tapt, stjålet, ødelagt eller brukt uten tillatelse, med mindre Ticketmaster har forårsaket dette ved uaktsomhet.
 • 11.3 Ticketmaster er ikke ansvarlig for tap av virksomhet, bruk, fortjeneste, forventet fortjeneste, kontrakt, inntekt, goodwill eller forventet besparelse; tap av data eller bruk av data; eller følgeskader, spesielt eller indirekte tap eller skade; selv om det har blitt informert om muligheten for slik tap eller skade.
 • 11.4 I den utstrekning loven tillater, vil Ticketmaster ikke være ansvarlig for deg for tap eller skade (direkte eller indirekte), og Ticketmaster bryter heller ikke disse vilkårene, i tilfelle du ikke oppfyller sine forpliktelser i forhold til kortet som er forårsaket av et arrangement som ikke med rimelighet kunne kontrolleres eller forhindres. Disse hendelsene inkluderer force majeure, handlinger av staten eller dens handlinger eller manglende handel, streik eller annen handling, brann, flom, storm, opprør, strømbrudd eller avbrudd, eller krigsforbrytelser, samt tredjeparts handling eller manglende handling.
 • 11.5 I henhold til denne avtalen er Ticketmaster ikke ansvarlig for deg utover mengden ubrukte midler som er igjen på kortet på tidligere tidspunkt: (a) kortet er kansellert av Ticketmaster; eller (b) denne avtalen er kansellert av Ticketmaster; eller (c) kortet er forfalt.
 • 11.6 Ingenting i denne avtalen er ment å utelukke eller begrense ethvert ansvar for: (a) død eller personskade på grunn av uaktsomhet; (b) bedragerisk forvrengning eller (c) annen form for ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av loven.
 • 12.1 Ticketmaster kan når som helst endre vilkårene i denne avtalen ved å sende en endret versjon på Ticketmaster.no/gavekort av en eller flere av følgende grunner: (a) å gjenspeile introduksjon eller utvikling av nye systemer, moduser, tjenester eller fasiliteter (inkludert, uten begrensning, tillegg eller fjerning av varer eller tjenester som kan kjøpes med kortet);
  (b) gjenspeiler endring eller forventet endring i markedsforhold, generelt god praksis eller kostnadene ved å levere tjenester til våre kunder;
  (c) å overholde en avtale, en lov, regel eller ordre som er bindende for Ticketmaster;
  (d) för att överensstämma med eller förutse ändringar i lag eller beskattning, praxiskoder eller rekommendationer från annat tillsynsorgan; br> (e) för att säkerställa att vår verksamhet drivs omdömesgillt och förblir konkurrensduglig;
  (f) för att ta hänsyn till ett beslut av en domstol, en ombudsman, ett tillsynsorgan eller liknande organ med rättslig eller kommersiell jurisdiktion över Ticketmaster;
  (g) för att göra villkoren i detta avtal rättvisare eller tydligare för dig;
  (h) för att korrigera ett misstag som kan upptäckas i sinom tid; eller
  (i) enligt överenskommelse med dig.
 • 13.1 Hvis du trenger hjelp, vennligst kontakt kundeservice eller ved å sende e-post via vår hjelpeside.
 • 14.1 Forsinkelse eller unnlatelse av å utøve noen rett eller rette i denne avtalen av Ticketmaster, skal ikke tolkes som et frafall av denne rettigheten eller rette opp eller hindre sin øvelse på et senere tidspunkt.
 • 14.2 Hvis vilkårene i denne avtalen anses å være eksigible eller ulovlige, forblir de resterende vilkår gyldige med full kraft og virkning.
 • 14.3 Vi kan tildele våre rettigheter og ytelser til enhver tid uten skriftlig varsel til deg. Vi kan pålegge noen av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen på en underleverandør.
 • 14.4 Ingen tredjepart som ikke er part i denne avtalen har rett til å kreve utførelse av noen av vilkårene i denne avtalen.
 • 14.5 Denne avtalen og en tvist eller krav som oppstår derav eller i forbindelse dermed (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal være underlagt og tolket i samsvar med norsk lov. Du er uigenkalt enig om at du underkaster norske domstolers eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med et krav eller et problem som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav).