Flere datoer

MGPjr 2020 - utsatt til høsten. Ny dato ikke klar.

Oslo Spektrum, OSLO