Olavshallen Store Sal

Olavshallen Store Sal

Kjøpmannsgt. 44 7010 TRONDHEIM Norge

Info

KONTAKTINFORMASJON

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER
Postboks 774 Sentrum, 7408 Trondheim
Besøksadresse: Olavshallen
Tlf.: 73 53 98 00
Mail: post@tso.no


Trondheim Symfoniorkester (TSO) leverer mektige musikkopplevelser.

TSO er et kraftsenter i Midt - Norsk kulturliv og har som formål å fremføre et bredt spekter av musikk på et høyt kunstnerisk nivå og
derved bidra til å fremme og utvikle den allmenne interesse for musikk både internasjonalt og internasjonalt.
TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater.
TSO skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon.
Med vår 100-årige historie er vi en av landets største kulturinstitusjoner. Vi spiller årlig opp mot 100 konserter,
og har i samarbeid med Trondheimssolistene utviklet en orkestermodell som gir tilgang til 90 musikere.

Vi har for tiden 1 arrangementer i Olavshallen Store Sal 1 Arrangement